1

5 Simple Techniques For lactozim

News Discuss 
Nếu nhận thấy sản phẩm xuất Helloện các dấu Helloệu lạ như đổi màu, biến dạng, chảy nước không nên sử dụng nữa. Tuy nhiên, nếu người bệnh thực sự không dung nạp được lactose thì sự thiếu hụt lactase sẽ dẫn đến các triệu chứng sau khi ăn https://snoopp607bjq4.qodsblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story